Březen 2015

Rybářský řád revíru Letny I.

Na naší klubové vodě může chytat každý kdo si zakoupí oprávnění k lovu.

Není podmínkou být členem rybářského svazu nebo rybářské organizace.

Loví se na maximálně tři pruty s jedním návazcem a jednoduchými háčky.

Jako nástraha nesmí být požita živá či mrtvá rybka ani její části.

Ceník povolení k lovu Letny

Denní povolení ChyŤ a PusŤ  200,- Kč  Lov na tři pruty

Denní povolení k lovu je časově omezené a je závislé na provozní době revíru. Provozní doba je od 4.00 do 23.00 hodin .

Povolení nonstop ( 24 hodin od doby vystavení povolení )  350,- kč Lov na tři pruty

Denní povolení k lovu není časově omezené a umožňuje lov mimo provozní dobu revíru.

 

Stránky