Provozní doba a CENÍK ...

Vážení přátelé Rybáři,

na Vaše žádosti a přání reagujeme drobnými úpravami Ceníku  a  provozní doby revíru. Novinkou je i možnost započetí rybolovu po zaslání SMS zprávy. Doufáme, že změny budou přínosem pro zkvalitnění služeb na našem revíru. V případě dalších  návrhů nás i nadále klidně kontaktujte. Změny najdete v oddílech CENÍK a Rybářský Řád . 

Petr Šrámek