Informace a pravidla BigCarp Letny 2016

 

Druhý ročník

 Big carp 2016 Letny I. Kolo

 ( Dobrá Voda )

 Program závodu: 
28.4. čtvrtek
10:00 – 17:00 sraz účastníků a registrace
17:00 – 18:30 losování
17:30 – odchod na stanoviště

 

29.4. pátek
8:00 – začátek závodu

 30.4.– sobota
- průběh závodu
1.5. – neděle
10:00 – konec závodu
12:00 – vyhlášení výsledků

 Místo konání závodu:

 Letny, Dobrá Voda, Pelhřimov

 http://www.mapy.cz/zakladni?x=15.2798134&y=49.3656833&z=14&source=ward&id=1765&q=letny

 Pořadatel: rybářský Klub Ostrov

 Tel: 777149689 Petr Šrámek

 605861180 Sláva Beskydy Recman

  

Startovné:

 
startovné 4000, - Kč za družstvo ( 2 závodníci) . Třetí může být pomocník, v ceně startovného jsou obědy a večeře pro družstvo ( počítáno od pátečního oběda ).

 V případě třetího závodníka si třetí závodník jídlo doplatí při registraci.
 nutno uhradit do 28. Února 2016 na účet
číslo účtu:
43-2049700277/0100 Komerční banka, V.S.: číslo Vašeho telefonu

 Přihlášky:
počet je omezen na prvních10 soutěžních teamů. Ostatní jsou náhradníci.

 Přihlášky zasílejte na e-mail : rybářskýrevír@seznam.cz

Závod se uskuteční při přihlášení minimálně 10. družstev. V případě neuskutečnění závodu se startovné bude vracet v plné výši.
 
Registrace:
Všichni závodníci včetně doprovodu jsou povinni se zaregistrovat ve čtvrtek 28 .dubna do 17:00 hodin na vodní nádrži. Družstva takto nezaregistrovaná nebudou k soutěži připuštěny. Při registraci předloží doklad o zaplacení.

 Ceny

 Pro umístěná družstva jsou připraveny skleněné poháry

 Do cen bude rozděleno 10 000 Kč dle pořadí

 

1.Místo 5000,- Kč

2.Místo 3000,- Kč

3.Místo 2000,- Kč

 Dále budou rozděleny ceny od sponzorů.

 Vzhledem k tomu že je závod dvoukolový zakončený finálem, prvních pět teamů se automaticky nominuje do finále závodu. Druhé Kolo proběhne v termínu od 9. do 12 června 2016. Je možné se přihlásit do kterékoliv kola.

 Losování stanovišť:

 Losování se musí zúčastnit alespoň jeden člen družstva. Toto probíhá ve dvou kolech. V prvním pořadatel vylosuje číslo družstva. Poté určený člen družstva vylosuje číslo stanoviště. A je možno se přemístit na stanoviště.

 

Hodnocení:
V průběhu závodu jsou ryby váženy. Vítězí družstvo s největším množstvím ulovených ryb. Započítávají se pouze kapři od 55 cm včetně.
 

Závodní řád

 1.      Každé družstvo je povinno umístit stany ve svém vylosovaném sektoru označeném kolíky.

 2.      Budování stanů je povoleno pouze závodníkům a jejich doprovodu.

 3.      Vnadění lze provádět pouze ze břehu a to pomocí kobry, ruky, praku, krmítek nebo krmných raket. Návnady dle RŘ , množství neomezeno.

 4.      Lovný sektor družstva bude označen páskou, vzdálenost maximálně do poloviny vzdálenosti k protějšímu břehu

 5.      Každé družstvo loví na čtyři pruty, každý závodník na dva. Po celou dobu závodu musí zůstat na stanovišti minimálně jeden závodník. Tento potom může lovit na čtyři pruty. Pokud budou chtít opustit stanoviště oba závodníci musí stáhnout všechny pruty. V případě registrace pouze jednoho závodníka může tento lovit na čtyři pruty.

 6.      Jediný povolený způsob lovu je položená (feeder je povolen).

 7.      Rybolov je povolen pouze s jedním jednoduchým háčkem bez protihrotu (protihrot může být i zamáčknutý) na udici. Zákaz používat srkačky. To jest, krmítko musí být stoprocentně průběžné a nesmí být k němu připevněn háček.

 8.      Zdolávání ryb je povoleno pouze ze břehu. Vstupovat do vody je povoleno pouze do výše pasu a to pouze při podebírání ryb. Rybu mohou zdolávat jen členové družstva, mohou však přijmout pomoc jiného registrovaného závodníka. Ryba po podebrání musí být umístěna na odháčkovací matraci, kterou musí vlastnit každé družstvo. Závodníci se zavazují, že s ulovenými rybami budou zacházet co nejšetrněji, aby nedošlo k jejich poškození. Poškozené ryby nebudou započítány do soutěže. Povinnost používat podběrák ke zdolávání ryb.Povinností družstva je mít minimálně dva ks uchovávacích ekovezírků ( bude kontrolováno před započetím závodu )

 9.      Ryby mohou být fotografovány pouze ihned po ulovení a to i v noci.

 10. Ryby zaseknuté před závěrečným signálem musí být zdolány do 15 minut po tomto signálu, jinak nebudou uznány.

 11. Započteny budou tyto ryby: kapr. Tyto ryby   rozhodčí zváží, ulovenou rybu zapíše do startovního lístku toto závodník potvrdí podpisem.  Všechny ulovené ryby budou ihned po zvážení vráceny vodě.

 12. Organizátor má právo v případě podezření na podvod prohlédnout automobil a stan podezřelého družstva. Družstvo usvědčeno z podvodu bude ihned ze závodu vyloučeno bez jakýchkoli nároků.

 13. . Při rovnosti vah rozhoduje míra největší ulovené ryby.

 14. V případě špatných podmínek (povodeň, vichry atd.) si organizátor vyhrazuje právo na přerušení nebo předčasné ukončení závodu. V takovémto případě bude započítáno pořadí, které bylo v momentě ukončení závodu.

 15. Zákaz rozdělávání ohňů. Povoleny přenosné ohniště.

 16. Veškerá auta budou po celou dobu závodu na vyhrazeném parkovišti.(bude upřesněna možnost parkovat na stanovišti)

 17. Občerstvení zajištěno po celou dobu závodu.

 18. Všichni členové družstva a doprovod závodí na vlastní nebezpečí.

 19. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům.

 20. Jakékoliv porušení tohoto řádu je trestáno vyloučením družstva.

 21. Každé družstvo je povinno se chovat ohleduplně k ostatním startujícím.

Veškeré případné spory řeší hlavní rozhodčí.