Ceník povolení k lovu Letny

Denní povolení ChyŤ a PusŤ  200,- Kč  Lov na tři pruty

Denní povolení k lovu je časově omezené a je závislé na provozní době revíru. Provozní doba je od 4.00 do 23.00 hodin .

Povolení nonstop ( 24 hodin od doby vystavení povolení )  350,- kč Lov na tři pruty

Denní povolení k lovu není časově omezené a umožňuje lov mimo provozní dobu revíru.

Denní povolení s rybou – 300,- Kč

Denní povolení k lovu je časově omezené a je závislé na provozní době revíru. Provozní doba je od 4.00 do 23.00 hodin

(na jedno povolení si lze ponechat jednoho kapra od 35 do 55 cm nebo dva ks lososovitých ryb bez ohledu na jejich velikost. Ostatní ryby nebo ryby které nedosahují nebo zde nejsou uvedeny musí být neprodleně vráceny zpět do vody


Rezervace a cena lovného místa pro max. tři lovící a místa pro bivaky – 500,- Kč za den (bez ohledu na dobu příjezdu a odjezdu),  lov na tři pruty každý lovící. Příklad: příjezd v pátek a odjezd neděle =1500,- Kč 

V ceně rezervace je vámi vybrané místo a povolení k lovu pro maximálně tři lovící. 

Zapůčení podložky  pod rybu !!!  30,- Kč   

Lovící musí být vybaven podložkou pod rybu !!! Manipulace s rybou bez použití podložky a opatrnosti bude považováno za hrubé porušení řádu se všemi důsledky.